Hva skjer med Grønlandsskjæret?

Idylliske Grønlandsskjæret har blitt tatt godt vare på av foreningen "Grønlandsskjærets venner.

Idylliske Grønlandsskjæret har blitt tatt godt vare på av foreningen «Grønlandsskjærets venner».

I over 20 år har ildsjeler fra Orkanger lagt ned utallige dugnadstimer på Grønnlandsskjæret. Resultatet har blitt en idyllisk badeplass, ikke langt unna Tråsåvika camping, på Viggja.

– Nå ønsker vi at noen andre overtar ansvaret slik at dette unike friluftsområdet består, sier talsmann for ildsjelene, Per Arnt Tødaas, til SkaunNytt.

Tødaas, som selv er orkdaling, er talsmann for foreningen «Grønlandsskjærets venner» som i hovedsak består av medlemmer fra Orkdal.

Bakgrunn
Grønlandsskjæret ligger i Skaun kommune, mens det er Orkdal kommune som leier området av grunneier Arne Storsand, og lar foreningen disponere plassen. I mange år har dette vært et yndet utfartssted for orkdalingene, helt fram til ca 2005 da det ble opparbeidet en egen badeplass ved Gammelosen (Vannspeilet), og orkdalingene igjen fikk en opparbeidet badeplass i egen kommune.

– Etter hvert er behovet for området ikke så stort for orkdalingene. Vannspeilet er nærmere, og har blitt et populært alternativ, forteller Tødaas.

Foreningen «Grønlandsskjærets venner» teller i dag ca 60 medlemmer.

– Vi må vel si at dette først og fremst er støttemedlemmer, sier Tødaas.

Stor dugnadsinnsats er lagt ned siden foreningen ble startet i 1992, og det er brukt mye penger og ressurser på å opparbeide og vedlikeholde området. Orkdal kommune har vært en viktig bidragsyter, med noe økonomisk støtte, og en del praktisk hjelp. Skaun kommune har også bidratt med å holde veien ned til området i orden.

Ønsker avløsning
Ildsjelene ønsker nå at noen andre kan komme på banen og videreføre arbeidet.

– Vi få aktive som er igjen nå begynner å dra litt på årene, og vi kjenner at vi ikke har kapasitet til å legge ned like mye arbeid som tidligere år, sier Tødaas.

Da foreningen begynte arbeidet i 1992 var det rundt 25 aktive ildsjeler som jobbet med å holde området oppdatert og fint.

– men de siste par årene har vi kun vært fire stykker som har stått for det meste av vedlikeholdet og oppryddingen på området, og alle vi fire er nå pensjonister, sier Tødaas.

– Vi har luftet litt ideen til ulike lag og organisasjoner i Skaun, i håp om at noen vil ta over dette, forteller Tødaas. Det vil være trist om området forfaller når vi nå ikke lenger klarer å gjøre så mye som før. Men så langt har vi ikke klart å få noen til å overta.

Tødaas mener det kanskje er mest riktig at Skaun kommune nå tar over leieavtalen, og at det er skauninger som overtar ansvaret for vedlikehold og drift av området fremover.

– Vi ser jo at det er fler og fler skauninger som har begynt å bruke plassen aktivt, og området er godt besøkt gjennom hele året, forteller han.  Vi ser derfor at det er et klart behov for plassen, selv om vi fra Orkdal ikke lenger har det samme behovet, sier Tødaas.

4H bruker området aktivt
Noen av de som bruker området mye er Gaupa 4H på Viggja.

– Vi bruker området aktivt, og for oss er dette et friluftsområde som vi bruker til både opplæring og kos, forteller klubbrådgiver for Gaupa 4H, Eva Ch Lund. Vi ønsker å kunne bruke området som en fast naturmøteplass for 4H, og ser for oss at vi for eksempel kunne bygd en gapahuk til bruk for overnatting med mer, sier hun.

Gaupa 4H har også bidratt med dugnadsinnstas og opprydding på Grønlandsskjæret tidligere.

– Vi opplever jo en tilhørighet til området, særlig fordi det ligger så nærme oss. Og vi i 4H er opptatt av å ta vare på områdene rundt oss, sier Lund.

Må finne en løsning
Tødaas sier at de vil fortsette å lete etter mulige overtakere i Skaun, samtidig som de håper at Skaun kommune nå kanskje også vil tenke litt nytt om bruken av området, i og med at det er mer og mer Skaun-relaterte aktiviteter som foregår der.

– Vi må finne en løsning som bevarer området for ettertida, avslutter Tødaas.

Annonse
Annonse