Inviterer til inkluderende fellesskap og musikkglede

Spelemannslaget Laust & fast ønsker nye medlemmer velkommen til høsten (Foto: Privat)

Til høsten starter Spelemannslaget Laust & fast opp med undervisning i kulturskolens flunkende nye lokaler i det nye kulturbygget i Børsa. De går nå ut med en åpen invitasjon til alle barn og unge i Skaun, til å bli med som spelemann i laget.

– Er du mellom 7 og 18 år og har lyst til å spille i Spelemannslaget Laust & fast, så ønsker vi nye medlemmer velkomne, sier leder Sturla Eide. Voksne musikere som er nysgjerrige kan gjerne også melde interesse.

Eide forteller at man ikke trenger å ha all verden med rutine eller erfaring for kunne bli med.

– Men det er nok greit om du er over det helt første nybegynnerstadiet. Trenger du hjelp til oppstart er det derfor lurt å melde seg inn i Kulturskolen, men det er ingen krav til at man skal være elev i kulturskolen for å kunne spille i laget.

Alle slags type instrumenter
Eide forteller at de fleste som er med i spelemannslaget spiller fele per i dag.

– Men det er fullt mulig å være med med alle slags type instrumenter, understreker han. Folkemusikk har rom for mange slags instrumenter, og det kan bli både interessant og artig å eksperimentere litt med ulike kombinasjoner, sier Eide.

Øving
Laget øver en til to ganger i måneden, men møtes av og til oftere dersom får spilleoppdrag.

– Vi har flere spillejobber i nærmiljøet gjennom året, og vi arrangerer egne fester en gang i halvåret. Vi har også begynt å jobbe med dansen som hører til musikken, forteller Eide.

Lite dugnad
Spelemannslaget spiller for det meste uten noter, og repertoaret ligger til en hver tid tilgjengelig på nett.

– Det betyr at det er ganske enkelt å tilnærme seg kjernerepertoaret på egen hånd, sier Eide. Foreløbig er det også relativt få forventninger til oppfølging, annet enn at medlemmene holder seg oppdatert på repertoaret. Det vil si at det er lite dugnad og pengeinnsamling hos oss. Men vi trenger jo naturligvis skyss dit vi skal, og vi trenger at folk stiller opp på våre halvårlige fester.

– I tillegg til øvinger og konserter er det også en del ekstra ting man kan delta på hvis interessen blir stor, men dette er helt frivillig, sier Eide.

Eide avslutter med å oppfordre alle som er nysgjerrige, og har lyst til å bli med i et inkluderende fellesskap, til å kontakte dem via websiden: felespiller.no

Annonse
Annonse