Hele 2.500 mennesker trosset ruskeværet for å se våryre kuer slippe ut på beite

Kuslipp på Skjetlein. (Foto: Lars Olav Stavnes)

For tredje året på rad ble det arrangert kuslipp på Skjetlein vgs utenfor Trondheim, og lørdag 11. mai gikk nok et vellykket arrangement av stabelen. Hele 2.500 mennesker trosset ruskeværet, og møtte opp for å se våryre melkekyr danse ut på beite for sommeren.

―På en regnværsdag som i dag er besøkstallet over all forventning, sier Camilla Haugstveit Warren, prosjektleder for Åpen økologisk gård i Økologisk Norge, og ansvarlig for å koordinere dagens kuslipp- arrangement. ―Det er så artig å se at kuslippet stadig er så populært, og et arrangement som begynner å bli en tradisjon for mange. Driftsleder på Skjetlein vgs, Torgrim Daling er også strålende fornøyd, og syns det er stas at publikum ikke lar seg stoppe av en regnværsdag for å få med seg kuslipp.

Aktiviteter for liten og stor
Fra arrangementet åpnet kl. 11 strømmet det på med besøkende. Både store og små hadde tatt seg turen, og fikk hilse på lam og kalver på tunet og smakt på diverse økologiske og lokale go’saker. Mange fikk forsøkt seg på forskjellige aktiviteter, som kjerning av eget smør, maling av korn til mel og ku-quiz. Det var også mulighet for prøvesitte traktor og få ansiktsmaling.

Hilser på kalvene. (Foto: Lars Olav Stavnes)

Gøy med glade øko-kuer
Da klokken var 13 samlet forventningsfulle barn og voksne seg rundt området der kyrene skulle slippes ut. Begeistringen hos de mange tilskuerne var helt i tråd med begeistringen de 36 økologiske melkekyrne uttrykte da de kom dansende ut på beite for sommeren.

Skjetlein vgs er kjent for god agronomisk drift og har engasjerte lærere og elever. Gården på Skjetlein har drevet økologisk siden begynnelsen av 2000-tallet, og er én av TINEs omlag 300 økologiske melkegårder, som også gjennom TINE leverer melk til heløkologiske Rørosmeieriet.

―Økologisk drift er en mer naturvennlig måte å drive på, sier driftsleder Torgrim Daling. Han forteller også til de besøkende at kuene får gå ute og beite fra mai til oktober.

Kuslipp på Skjetlein. (Foto: Lars Olav Stavnes)

Kuslipp på Skjetlein videregående skole ble arrangert i samarbeid med Åpen økologisk gård (et prosjekt i Økologisk Norge, finansiert av Landbruksdirektoratet), Rørosmeieriet og TINE. Skjetlein vgs leverer økologisk melk til begge meieriene, som begge hadde stands med smaksprøver under dagens kuslipp.

Rørosmeieriet, TINE, Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag og Økologisk Sør-Trøndelag stilte med hver sine stands, som ble godt besøkt. ​