Leserbrev: Bekymret for situasjonen i psykiatrien

Foto: mentalhelse.no

Leserbrev fra: Mental Helse Midtre Gauldal, Skaun og Melhus.

Hverdagen er snudd på hodet for de aller fleste av oss. Nå gjelder det å både ta vare på seg selv og andre slik at vi skal komme gjennom denne vanskelige tiden. Det gjelder å huske på at Covid-19-viruset ikke er veldig farlig for de fleste av oss, men det er likevel en grunn til at myndighetene setter inn tiltak som vi aldri har opplevd i fredstid: For å beskytte de mest sårbare gruppene, og for å spre trykket på helsevesenet over tid. I Mental Helse skal vi gjøre hva vi kan for å bidra til dugnaden. Men samtidig har vi en del bekymringer som vi har adressert til helsemyndighetene.

I den situasjonen vi er i nå er det mange pasientgrupper som blir nedprioritert

Bekymret
Mental Helse er bekymret for situasjonen i psykiatrien. Det har vi vært lenge. Vi har bedt om en reversering av nedbygging av sengeplasser, og at psykisk helse må bli prioritert på lik linje som fysisk helse. I den situasjonen vi er i nå er det mange pasientgrupper som blir nedprioritert og vi har ikke sett konsekvensene av hva dette betyr ennå.

Vi håper at helsemyndighetene og kommunene har foretatt gode risikovurderinger

Når psykiatriske pasienter nå blir utskrevet for tidlig fra sykehusene på grunn av smittefare eller for å gjøre plass til andre pasienter bekymrer det oss. Hva slags tilbud får de i kommunene? Er kommunene klar til å ta imot dem? Mange har heller ikke kontakt med psykisk helsetjeneste i kommunen, og alle lavterskeltilbud er stanset. Vi håper at helsemyndighetene og kommunene har foretatt gode risikovurderinger og at vi får alternative tilbud på plass veldig raskt.

Karantene og isolering har alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen

Konkrete tiltak
Det er f.eks. viktig at de som har ansvar for lavterskeltilbud i kommunene er kreative i å finne digitale møtesteder der en kan samle flere personer for å gi de følelsen av å tilhøre et felleskap, men også gi de muligheten til utføre aktiviteter sammen.

Mental Helse etterlyser konkrete tiltak i kommunene, og hvordan blir de som må ha hjelp ivaretatt? Har kommunene noen felles retningslinjer for hvordan helse- og omsorgsarbeidere skal opptre i møte med pasientene nå?

Alvorlige konsekvenser
En helt fersk studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet nå i mars , viser at karantene og isolering har alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen. I tillegg medfører det for mange et større symptomtrykk og som i verste fall kan resultere i at flere tar sitt eget liv. Dette må adresseres av helsemyndighetene.

Selv om mange av tilbudene nå stenger så har man krav på nødvendig helsehjelp

Ring en venn
Vi oppfordrer alle til å ringe en venn, send en sms eller kontakt på annen måte noen du vet sliter psykisk. Still opp for andre. Bruk sosiale medier. Sliter du selv kan du finne utallige hjelpegrupper på for eksempel Facebook med masse folk som stiller opp der du bor, både til en prat, en tur eller til praktiske tjenester. Det finnes heldigvis utrolig mange bra folk som stiller opp for andre. Samtidig må vi kunne sette krav til helsemyndighetene og til kommunene om at det kommer tiltak rettet mot folk som sliter psykisk. Selv om mange av tilbudene nå stenger så har man krav på nødvendig helsehjelp. Blir man veldig dårlig så oppsøk hjelp!

Det finnes heldigvis utrolig mange bra folk som stiller opp for andre

Chat
Og ikke minst kan du bruke Mental Helses svartjenester: Åpningstidene på chat er utvidet – 8-23 alle dager. Flere telefonlinjer er etablert. Vi har utvidet Foreldresupport – også familier med eldre barn kan kontakte for råd og tips om hvordan man kan håndtere den nye hverdagen.

• Hjelpetelefonen kan nås på 116 123
• Foreldresupport på 116 123 (tast 2)
• Sidetmedord.no (chat og forum).
• Arbeidslivstelefonen 225 66 700

Hjelp fra alle som vil bidra er viktig nå. Husk at dette ikke varer evig. Heldigvis.

Leder Mental Helse Midtre Gauldal, Eva Bolland
Leder Mental Helse Skaun, Solveig Solem
Leder i Mental Helse Melhus, Tove-Mette Valen