Nå er det snart for sent å bli med i kulturkalenderen!

aktivitetskalender2016-2

Kulturenheten i Skaun opplyser til SkaunNytt at den 1. mars går fristen ut for å kunne melde inn arrangement/aktiviteter til kulturkalenderen. Dette gjelder arrangement som skal foregå fram til august 2016.

Har man planlagt en kulturaktivitet som man ønsker å få oppført i kulturkalenderen, må man derfor skynde seg å sende en e-post  om sitt arrangement til: kulturkalender@skaun.kommune.no

Arrangement som er aktuelle å melde inn er for eksempel konserter, revy- og teaterforestillinger, kunstutstillinger, danseoppsetninger, samt seminar eller foredrag med kulturelt innhold. Spesielle anledninger knyttet til idrett er også fint å registrere i kulturkalenderen; cup-helger, inspirasjonskvelder etc.

Dersom det er usikkerhet knyttet til arrangementets tid og sted, kan man godt anmerke dette i teksten man sender inn, gjerne sammen med en referanse til aktuelt nettsted hvor utfyllende informasjon vil bli presentert etter hvert. For øvrig er det alltid fint om arrangør kan vise til en nettside hvor publikum kan innhente supplerende opplysninger om arrangementet, ettersom det ikke er rom for å gi utdypende informasjon i kulturkalenderen. Ved endring eller avlysning er det alltid arrangør som har ansvar for å formidle dette til publikum.

Kulturenheten opplyser samtidig om at de jobber med å ha en mest mulig komplett kontaktliste over lag og foreninger i Skaun. Dersom noen der ute har en mistanke om at de ikke står på denne kontaktlista (men burde stått der), er det fint om også de sender en e-post til: kulturkalender@skaun.kommune.no