Samlet inn nesten 77.000 til Kirkens nødhjelp

Fasteaksjon 2016

Innsamlingsresultat for Fasteaksjonen 2012-2016 (Foto: P. Lilleberg)

Konfirmantene i Skaun har hatt innsamling i forbindelse med Fasteaksjonen 2016

Pål Ove Lilleberg, Prest i Skaun for den Norske Kirke

Prest i Skaun, Pål Ove Lilleberg opplyser til SkaunNytt at det ble samlet inn hele kroner kr 76.908 til Kirkens nødhjelp.

– Det er 2.300 mindre enn rekordåret i 2015 (se diagrammet ovenfor), forteller han, men tatt i betraktning av at det er 7 færre konfirmanter i år, må det sies at de har gjort en skikkelig flott innsats!

Han retter en stor takk til alle konfirmantene, og ikke minst til alle de som var med på å gi til Fasteaksjonen.

 

Årets innsamlingsaksjon for Kirkens nødhjelp het «I kriser er vann kritisk». Fokuset var Kirkens Nødhjelps vannarbeid i katastrofer, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre katastrofer. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

fb 922x480