Siri Grøttjord valgt som ordførerkandidat

Ove Sem og Siri Grøttjord (Foto: Eivind Stende)

Siri Grøttjord ble valgt som ordførerkandidat for Skaun Arbeiderparti under nominasjonsmøtet den 6. desember. Ove Sem ble valgt som varaordførerkandidat, og Siri Høgsteggen ble valgt på 3. plass.

Grøttjord forteller til SkaunNytt at det har vært en ryddig nominasjonsprosess, og at komiteen har vært grundige i sitt arbeid.

 – Vi har fått på plass et knallsterkt og engasjert lag! Jeg er ydmyk over tilliten fra medlemmene! Og stolt over å få stå sammen med denne gjengen på lista til Skaun Ap, sier Grøttjord.

Siri Grøttjord er fra Børsa, og bor i dag på Viggja. Hun arbeider som leder for Skaun Frivilligsentral. Hun er 47 år og vært medlem av Skaun kommunestyre de 3 siste periodene fra 2007. I siste periode har hun vært gruppeleder for Flertallsgruppa; Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Ove Sem er opprinnelig fra Levanger, men har bodd flere plasser før han flyttet til Skaun kommune og bor nå i Brekka i Buvika. Han arbeider i dag som veileder ved Sonans, men han har en lang karriere i Politiet. Han er 61 år og har vært medlem i kommunestyret siden 2015. Han er for tida nestleder i PMU – Plan og miljøutvalget.

Siri Øyås Høgsteggen er 3. kandidat og hun bor på Viggja. Hun er opprinnelig fra Hauka i Midtre Gauldal, men har mye slekt i Buvika. Hun arbeider i dag ved Hammerdalen barnehage. Det er også Siri sin første periode i kommunestyret og hun er medlem i PMU – Plan og miljøutvalget.

Disse 3 er også kumulerte.

Nominasjonsmøte i Skaun Arbeiderparti (Foto: Eivind Stende)

Den vedtatte nominasjonslista ble slik som Nominasjonskomitéen innstilte:

1 Siri Grøttjord 1971 Viggja
2 Ove Sem 1957 Buvika
3 Siri Høgsteggen 1983 Viggja
4 Martin Talsnes Engen 1992 Børsa – AUF
5 Anita Melting 1972 Buvika
6 Frank Fandin 1969 Buvika
7 Marit Rossvold Ness 1977 Børsa
8 Ketil Solberg 1976 Børsa
9 Liv Brekken Kirkaune 1970 Eggkleiva
10 Ørjan Strømmen 1990 Buvika
11 Elin Berge 1961 Børsa
12 Georg Heggelund 1950 Buvika
13 Kristin Nervik Forseth 1971 Buvika
14 Lars Arne Pedersen 1955 Buvika
15 Christine Belsås Larssen 1991 Skaun
16 Tore Kvam 1953 Buvika
17 Ingeborg Olaug Kamsvåg 1957 Buvika
18 Tor Andreas Skagseth 1979 Eggkleiva
19 Kulanabo Guylaine Bendera 1981 Viggja
20 Knut Ivar Bakken 1947 Børsa
21 Magnhild Meistad Leraand 1939 Børsa
22 Simon Willmann 1969 Viggja

Program
Skaun Arbeiderparti vedtok også program for kommunestyreperioden 2019 – 2022.

Lars Arne Pedersen la fram programutkastet (Foto: Eivind Stende)

– Vi har hatt en god og lang diskusjon om programmet, som er solid tuftet på Arbeiderpartiets fellesskaps-tankegang, sier Grøttjord.

Hovedparolene vil være:

  • Barns beste skal alltid stå i sentrum
  • Aktive og trygge eldre
  • God livskvalitet for alle med løsninger i fellesskap

Skaun Arbeiderparti vil

  • Ta inn minst 9 lærlinger pr år (flere fag enn i dag).
  • Tilrettelegge for egenstyrte aktiviteter for ungdom.
  • Styrke det psykiske helsearbeidet – rettet mot alle, men med særlig vekt på ungdom.
  • Nei til privatisering av kommunale tjenester.
  • Utarbeide en individuell plan for alle deltidsansatte.
  • Sikre en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi.

– Ellers et fyldig program med fokus på kunnskap, skole, barnehager, miljø, mobildekning og bredbånd, barne-fattigdom og Skaun kommune som en god kommune å bo i, avslutter Grøttjord.

Nominasjonskomitéen har bestått av: Heidi Olsen, leder, Gunnar Ludvigsen, Runa Forren, Knut Andre Rimol og Eivind Stende, sekretær. Ingrid Mostervik Tørhaug-Skagseth har deltatt i de fleste møtene og samtalene med kandidater, men ikke i innstillingen av rekkefølgene, da hennes mann Tor Andreas Skagseth ønsket å være kandidat. Martin Engen deltok på de første møtene i Nominasjonskomiteen, men da han ønsket å være kandidat, trakk han seg fra Nominasjonskomiteen.