Stor usikkerhet om hvor det blir nye barnehageplasser på Venn

Venn oppvekstsenter (Foto: Privat)

Høyre og Fremskrittspartiet stiller seg uforstående til at det på nytt skal utredes hvor nye barnehageplasser på Venn skal plasseres. Leder for Skaun FrP, Kim Rud Petersen, er rett og slett oppgitt over at det nå vil gå enda mer tid før barnehagesituasjonen på Venn blir avklart.

Av Gunnar Reitan

Bakgrunn: I kommunestyremøtet 14. februar  i år forkastet flertallsgruppen rådmannens forslag om brakkerigg på tomta til Venn oppvekstsenter. Rådmannen la frem et konkret forslag til løsning, slik som bestilt av politikerne i 2018, men dette ble ikke vedtatt. I stedet fikk Rådmannen en ny bestilling på å utrede muligheten for å plassere en brakkerigg på Rena-eiendommen.

– Nå velger flertallsgruppa å starte en ny tidkrevende utredning, og dermed bruke enda mer tid på noe som kunne vært løst allerede, sier Petersen.

Kim Rud Petersen (Foto: Privat)

Ville gå for rådmannens forslag
– I vårt alternative budsjett hadde vi satt av penger til å sette opp midlertidige avdelinger for å dekke opp for mangelen på barnehageplasser i Venn, forteller Petersen. Rådmannen hadde fått en oppgave med å utrede dette, og vi ville gå for hans forslag. Derfor stemte vi i mot flertallsgruppa, da vi mener løsningen som alt er utredet er OK!

Full forståelse for at folk klager
– Vi i FrP mener at man i Skaun nå må få slutt på det tungrodde byråkratiske arbeidet, og heller gjennomføre prosjektene som alt er avklart. Det har snart blitt sånn at man må utrede om man skal ha en utredning, og jeg har full forståelse for at folk klager over at politikerne er alt for trege til å ta avgjørelser!

Fullstendig unødvendig
– Dette kunne de som styrer kommunen i dag løst allerede, så får heller ordføreren og flertallsgruppa forklare for de som sliter med barnehageplass at dette igjen må opp til en ny, og etter vår mening, fullstendig unødvendig tidkrevende utredning, sier Petersen.

Erik Fenstad (Foto: Privat)

Flertallsgruppa roter
Også leder for Skaun Høyre, Erik Fenstad, er kritisk til enda en utredning om barnehagen på Venn.

– Vi mener at flertallsgruppa roter, og har ingen «retning» når det gjelder Venn, sier Fenstad. Før jul bestilte de en utredning fra rådmannen på brakker til barnehagen på Venn. Når så rådmannen svarer opp dette på møtet, så kommer de med ytterligere meninger og retninger. Vi mener at det viktigste nå hadde vært å sikre nok barnehageplasser på Venn, før søknadsfristen den 1.mars.

Nå går det ytterligere måneder før vi får se hva kampen handler om. Så er det viktig å ha fokus, det fortjener folket på Venn, sier Fenstad. Det kan hende at det er noe fornuft i dette forslaget, men nå må vi gjøre to ting: (1) sikre nok barnehageplasser på Venn før søknadsfristen slik at de som ønsker det kan søke seg dit, og (2) vi må få på plass sentrumsplanen for Venn.

Venter på sentrumsplan
Jon Haldor Kvidal i «Arbeidsgruppa for utvikling av bygda Skaun» forteller til SkaunNytt at de ikke har fått noen forespørsler i fra kommunen om hva de tenker er den beste løsningen for barnehagen eller Rena på kort sikt.

– Dette har vi ikke diskutert det i det hele tatt, sier Kvidal.  Vi i gruppa har stort sett konsentrert oss om sentrumsutvikling på Venn, dette på grunn av at det skulle komme en sentrumsplan for området. I tillegg har vi diskutert mye rundt boligbygging, og arrangert folkemøte om dette på Jåren/Råbygda skole. Kommunen ved Frøydis Aalbu og Kvarme, har vært flinke til å ta oss med på råd når det gjelder den generelle utviklingen på Venn.

Dårlig tilrettelagt for trafikk
Kvidal sier allikevel at han personlig ikke har noe tro på at det etableres barnehage på Rena-eiendommen.

Eiendommen Rena. Kanskje blir det barnehage her? (Foto: privat)

– Det er et gammelt hus, dårlig tilrettelagt for trafikk ved levering og henting, så jeg ser ikke dette som noe godt alternativ. Nærheten til kirkeruinene gjør at det er veldig begrenset hva som kan gjøres, og jeg håper virkelig det snart kommer en permanent løsning.

Leie av samfunnshuset
Kvidal sier at han ikke har tenkt veldig mye over hva som kan være alternativ på kort sikt, men uttrykker forståelse for at det kanskje må tas i bruk brakker både for barnehage og skole i en periode, mens det bygges nytt oppvekstsenter på Venn.

– En annen løsning kan være å leie samfunnshuset for en kortere periode, sier Kvidal.

Venn sentrum (Foto: Privat)

Barnehage og skole må ligge sammen
Han forteller videre at arbeidsgruppa har hatt mange diskusjoner om hva de mener bør bli en permanent løsning for oppvekstsenteret på Venn.

– Vi ser for oss at barnehage og skole må ligge sammen, og i sentrum. Vi tenker at det går an å bruke dagens areal litt mer effektivt, og at det da blir plass til nytt oppvekstsenter. Kanskje må det kjøpes noe areal, men det er ikke mye.  Vi tenker at dette vil ta minst dyrkajord samtidig som det styrker dagens kompakte sentrum.

Når det gjelder bruk av Rena-eiendommen har ikke vi i gruppa diskutert dette. Det har vært noen løse tanker om bruk for pilegrimer osv, men det er ikke noe vi har brukt tid på.

– Personlig tenker jeg at det hadde vært best om eiendommen hadde blitt solgt, og at noen kunne restaurert eller bygd nytt og bodd på gardstunet, avslutter Kvidal.

Fakta om Venn oppvekstsenter – barnehagen

Annonse
Annonse