Tajik og Asphjell besøkte Skaun kommune

Ap's stortingsrepresentant fra Trøndelag; Jorodd Asphjell, leder for Skaun Ap; Siri Grøttjord og nestleder for Arbeiderpartiet; Hadia Tajik.

Ap’s stortingsrepresentant fra Trøndelag, Jorodd Asphjell, leder for Skaun Arbeiderparti, Siri Grøttjord og nestleder for Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

Onsdag besøkte nestleder i Arbeidepartiet, Hadia Tajik, Skaun kommune, og med seg hadde hun blant annet stortingspolitiker for Ap i Trøndelag, Jorodd Asphjell. Tajik er for tiden på rundreise i Trøndelag for å ta tempen på lokalsamfunnet, og gjøre seg mer kjent med kommunene i fylket.

I møte med Skaun kommune fikk hun en orientering om vekstbedriften Kapto AS og deres arbeid. I tillegg fikk hun en orientering om Skaun kommunes største utbyggingsprosjekt; ny ungdomsskole og kultursenter. I forbindelse med utbyggingen var det tiltak mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi som hadde hovedfokus.

Ordfører Jon P. Husby(Sp) ønsket de besøkende velkommen, hvoretter styreleder Jonvald Nikkinen fra Kapto AS informerte om bedriften, og det viktige tilbudet de har til folk som normalt vil ha en lang vei ut til ordinært arbeidsliv.

Jonvald Nikkinen

Flere VTA-plasser
Daglig leder Lena Thysnes fulgte opp presentasjonen sammen med en del av de ansatte, som fortalte hva Kapto er, og hva arbeidsoppgave deres går ut på.

Et av hovedproduktene til Kapto er å produsere bjørkepinner til pinnekjøtt. I tillegg leverer de jobbfrukt til mange bedrifter i Trondheimsområdet, deriblant NTNU.

Tajik gav uttrykk for at hun var imponert over arbeidet som er lagt ned, og framhevet at de som jobber i Kapto bidrar med etterspurte produkter og tjenester i lokalsamfunnet. Tajik poengterete at verdien av arbeid ikke bare kan måles i penger og tid, men at det å ha et arbeid å gå til er viktig for enkeltmennesket.

– Å ha et arbeid å gå til utvikler oss, gjør at vi får venner og fører til at vi vokser i møte med andre, sier Hajik.

– Akkurat det perspektivet opplever jeg at Kapto og Skaun kommune klarer å ivareta på en bedre måte enn kanskje mange andre i ordinært arbeidsliv klarer å gjøre, sier hun.

Til SkaunNytt sier Tajik at hun vil jobbe for å få til flere VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) i kommunene. Lena Thysnes sier at dette er noe de håper blir en realitet i nær framtid, da det er behov for flere plasser også i Skaun.

Lena Thysnes og Hadia Tajik

Arbeidslivskriminalitet
Rådgiver i Skaun kommune, Sigve Laugsand, orienterte deretter kort om hvilke tiltak og retningslinjer kommunen har innført mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi i forbindelse med store utbyggingsprosjekt, slik som nå med ny skole og kultursenter i Børsa.

Sigve Laugsand

Prosjektleder for Veidekke, Rolf Bjarne Aune, fulgte opp med fortelle litt mer om hvordan disse planene blir implementert i alle ledd rundt organisering og administrering av utbyggingen.

Rolf Bjarne Aune

Rolf Bjarne Aune

Framoverlent
Rektor på Skaun ungdomsskole, Erlend Moen, informerte deretter om de ulike bruksområdene for nybygget, og hvor mye han gleder seg til å få den nye skolen, kulturhuset og biblioteket på plass. Han roste Skaun for å være en framoverlent kommune som er aktiv i å utforske muligheter, og påpekte at det er et godt samarbeidsklima mellom de ulike etatene i Skaun.

Erlend Moen

Erlend Moen

Inntektsfattig kommune
Tajik takket for seg med å si at hun var imponert over Skaun kommune sitt tiltak mot svart arbeid, satsingen på vekstbedriften Kapto, og planene for ny skole og kultursenter. Hun framhevet samtidig at Ap i sitt alternative budsjett for 2018 har lagt inn mye penger i potten for å få flere barn og unge til å fullføre skolen.

Ordfører Husby tok da ordet og påpekte at Skaun kommune er en inntektsfattig kommune. Den nylige omleggingen av inntektsystemet har medført en skjevfordeling av tilførte statlige midler til Skaun, sett i forhold til investeringene som er gjort på skole. Han oppfordret Tajik til å ta med seg denne problemstillingen tilbake til stortinget for drøfting.

Jon P. Husby og Hadia Tajik

Jon P. Husby og Hadia Tajik

Ufaglærte
Ove Sem kom så med et innspill om at ufaglærte ungdommer som faller utenfor de ordinære utdannings og lærlingeløpene, må få et tilbud som gjør at det å ha vært i arbeidslivet, og/eller har tatt ulike enkeltstående kurs og sertifikater, kan føre til en form for kompetansebevis eller fagbrev som ikke finnes per i dag.

Ove Sem

Ove Sem

Glad for besøk
Siri Grøttjord sier til SkaunNytt at hun er glad for at det ble mulig for kommunen, og Skaun Ap, å få Tajik på besøk.

– Det er viktig for oss å få Stortingspolitikerne i tale, slik at vi kan vise hva vi får til, hvilke utfordringer vi har, og hva som er viktig for oss videre. Viktigst i dag var å få synliggjort ting vi er stolte av og som vi lykkes med. Det er også viktig at Stortingspolitikere får møte daglidagsheltene og se mangfoldet – og viktig for våre innbyggere å bli sett av våre politikere, avslutter Grøttjord.