111 års innsats for lokalmiljøet

BørsaSanitet

Salg av fastelavensris, (f.v) æresmedlem Inger Hammertrø, Esther Mellingsæter og Ada Øien (foto: privat)

Norske Kvinners Sanitetsforening feirer i år sitt 120 årsjubileum. Børsa Sanitetsforening ble stiftet den 10.mars 1905, og kan se tilbake på respektable 111 års innsats for lokalmiljøet i Børsa.

Kasserer i Børsa Sanitetsforening, Siri Grøttjord, forteller til SkaunNytt at foreningen per i dag har 106 betalende medlemmer. – Men vi ønsker oss enda flere engasjerte kvinner, sier hun.  Menn har selvfølgelig også lov til å bli medlemmer, fortsetter hun med et smil.

Siri Grøttjord

Siri Grøttjord – Kasserer i Børsa Sanitetsforening (Arkivfoto)

Siri forteller videre at Børsa sanitetsforening er ei aktiv forening bestående av to arbeidslag, Eldres sanitet og Kløver’n. Begge lagene har månedlige treff, samt andre faste aktiviteter. Blant annet så arrangerer Eldres sanitet svømming på Orkanger hver mandag, noe som har vært et veldig populært og godt besøkt tilbud.

– I NKS arbeider vi lokalt, nasjonalt og globalt, sier Siri. Noe som er viktig for oss å formidle er den økonomiske støtten foreningen bidrar med i lokalmiljøet.  I disse dager er Vold mot kvinner og Skjønnhetstyranniet to områder som organisasjonen arbeider aktivt i forhold til. Også på lokalt plan ønsker vi å ha fokus på dette. Vi oppfordrer derfor alle som synes NKS gjør et viktig arbeid om å melde seg inn.

Opptatt av å gjøre noe for flyktningene

I Kløver’n er medlemmene for tiden spesielt opptatt av å gjøre noe for flyktningene, og da med fokus på kvinnene i tråd med NKS sitt hovedformål. – Vi startet opp med internasjonalt kvinnetreff første gang på juni i fjor, forteller Berit Uvsløkk og Beate Jansson. De er begge med i Kløver’n, og har engasjert seg i dette med stor iver.

– Vi møttes på Lyngstua og hadde planlagt å gå en tur og så lage felles middagsmåltid sammen, forteller de. Det var et øsende pøsende regnvær den kvelden, så ingen av damene ville ut. Vi laget derfor bare mat og koste oss og pratet og ble kjent. Det kom om lag 20 stykker denne kvelden, fra flere forskjellige land.  På senere kvinnetreff har vi spist vafler, arrangert quiz, hatt strikkekafé og foredrag. Fremover tar vi sikte på å ha internasjonalt kvinnetreff/strikkekafé på Årvak en kveld hver måned hvor alle damer i bygda er hjertelig velkommen.

I følge Siri har foreningen også planer om å få i gang en slags vertskapsordning hvor man på omgang ber inn til middag. Tanken er at to familier kan gå sammen om å ta litt ekstra godt imot en flyktning eller en flyktningfamilie ved å be de på middag f.eks en gang i måneden. – Dette er noe vi oppfordrer skauningene til å hive seg på, sier hun.  Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er noe som din familie kunne tenkt seg å prøve.

En skatt å hegne om

– Jeg er veldig opptatt av å ta vare på Børsa sanitetsforening sin historie, sier Siri. Vi sitter på mye lokal historie i form av gamle protokoller, og ikke minst gjennom den kunnskap som våre medlemmer har.  Dette er en viktig historie om stemmerett og kvinnekamp, både nasjonal- og lokalhistorisk. – En historie vi kunne tenkt oss å systematisere og presentere for skauningene på et eller annet vis, sier hun.  Vi har en skatt å hegne om som risikerer å gå tapt om vi ikke får det ført i pennen.

Hvis det finnes noen som er interessert i å hjelpe til med dette, så ta kontakt med Siri Grøttjord.