Feirer 120 år med hjertevarme

Sanitet120år

Norske Kvinners Sanitetsforening kan i dag feire sitt 120 års jubileum, og vi sender de hjerteligste gratulasjoner til alle de kvinnene som har valgt å ofre tid, engasjement og krefter for å bidra til et varmere og mer rettferdig samfunn rundt oss. Jubileet markeres på forskjellige måter rundt omkring i landet, med samlinger, taler og appeller med mer.

Tekst: Gunnar Reitan

Fredrikke Qvam

Fredrikke Qvam sammen med datteren Louise Gram Qvam (1866-1944), ca. 1870. Fotograf: H. Krum (Trondhjem), eies av Nasjonalbiblioteket, tilgjengelig under (CC BY 2.0). fri

N.K.S ble opprettet i 1896 av Fredrikke Marie Qvam, som for enkelte kanskje er mest kjent som kvinnesaksforkjemper og pioner i kampen for kvinnelig stemmerett.  To av Frederikkes barn døde som små, og sorgen over tapet av barna var en viktig årsak til at hun senere tok initiativet til å grunnlegge Norske Kvinners Sanitetsforening. En sentral del av foreningens arbeid var å bekjempe sykdom, slik at andre mødre skulle slippe den sorgen hun selv hadde opplevd. (kilde: SNL)

Sanitetskvinnene har involvert seg i utallige oppgaver og funksjoner opp i gjennom årene. Hovedfokus har vært å hjelpe, lindre og støtte kvinner på forskjellige måter, og på ulike arenaer i samfunnet, men de har samtidig hatt et stort hjerte og vist et fantastisk engasjement for alle som kunne trenge en utstrakt hånd, slik som f.eks vanskeligstilt ungdom, mennesker som flykter fra krig, eller folk som lever i fattigdom og nød.

N.K.S har i dag i underkant av 50.000 medlemmer med 700 foreninger rundt omkring i landet. I Skaun kommune har vi tre sanitetsforeninger  med anslagsvis litt under 200 medlemmer. Den eldste ble startet som en fellesforening av kvinner fra Børsa og Eggkleiva (muligens flere steder) allerede i 1905. I dag ledes Børsa sanitetsforening av Siri Grøttjord, Viggja sanitetsforening ledes av Torill Grøttjord Hynne, og Buvik sanitetsforening av Unni Elisabeth Wikerøy.

Til SkaunNytt forteller Wikerøy at hun har hele 20 års fartstid som leder bak seg i sanitetsforeningen, og at de vil markere 120 års jubileet i forbindelse med årsmøtet nå i mars. De vil i tillegg ha en egen markering rett etter påske. Hun forteller også at alle lokallag i N.K.S  gjerne ønsker å rekruttere nye medlemmer.

Nasjonalt fortsetter N.K.S med sitt samfunnsengasjement, selv om samfunnet nok har endret seg en god del siden Fredrikke Qvam sin tid. Noen av grunn-utfordringene består dessverre kanskje til dels ennå, slik som f.eks synet på kvinners verdi og rolle i samfunnet, men måten disse ytrer seg, eller framstår på, kan ha endret seg mye siden den gang.

Grete Herlofson

Grete Herlofson – Generalsekretær N.K.S (Foto: NKS)

I sin takketale til Fredrikke Qvam, på N.K.S sin webside, tar generalsekretæren, Grete Herlofson, oss med på et lite tilbakeblikk på hva som var utfordringene for sanitetskvinnene før i tida, og reflekterer litt på hva som har endret seg fram til i dag, samt hva hun tror blir utfordringene framover. Støtte og hjelp til flyktninger, og tema som psykisk helse og kroppsfokus blant særlig unge jenter, er noen stikkord for hva dagens sanitetskvinner engasjerer seg i, og brenner for.

Herlofson opplyser også på websiden at de nå på mandag den 29. februar, skal til Helseministeren og levere nesten 30.000 underskrifter for å få merket retusjert reklame. Dette for å kunne minske kroppspresset rettet mot ungdom.

Med det fortsetter Fredrikkes kamp mot urettferdighet, sykdom og nød, men i en mer moderne og tidsriktig utgave, som gjør at Norske Kvinners Sanitetsforening fortsatt har en viktig funksjon i samfunnet, og er en forening som kanskje behøves nå mer enn noen gang før.

Gratulerer med dagen!