Bli med i Spelemannslaget Laust & fast! (video)

Spelemannslaget Laust & fast 2019 (Foto: Evelyn Willmann).

Spelemannslaget Laust & fast består i dag av rundt 15 unge musikere mellom 7 og 18 år, og har nå begynt med øvinger i de nye lokalene til kulturskolen. Laget øver en til to ganger i måneden. Og det er åpen invitasjon til å bli med. Voksne musikere som er nysgjerrige kan gjerne også melde interesse.

Primus motor for Laust & fast, Sturla Eide, forteller at man ikke trenger å ha all verden med rutine eller erfaring for kunne bli med.

– Men det er nok greit om du er over det helt første nybegynnerstadiet, sier han. Trenger du hjelp til oppstart er det derfor lurt å melde seg inn i Kulturskolen, men det er ingen krav til at man skal være elev i kulturskolen for å kunne spille i laget.

Tidligere i år dro Sturla og Ida på en liten rekrutterings-turne rundt om på barneskolene i Skaun, og informerte litt om hva de driver på med. Nedenfor kan du se en video fra da de besøkte Viggja skole.

VIDEO:

Leder i styret for spelemannslaget er Ragnhild Kjøren Lefstad.

– Jeg ble med og stiftet spelemannslaget sammen med Sturla og de andre, som mor til to spilleglade jenter, forteller Lefstad. Vi jobber mye sammen for å skape et godt miljø. Samspill-kvelder med dans, spilling og kveldsmat opplever vi har skapt et kjempefint miljø i laget.

Foruten Lefstad, består styret av nestleder Ann Sølvi Valås Myhr, kasserer Bjørg Lirhus Ree, sekretær Gaute Stokke, styremedlem Brit Svegård, ungdomsrepresentant Lene Kjøren Lefstad, og vara Ragnhild Falch.

Styremdlemmer i spelemannslaget Laust & fast (f.v) Ungdomsrepresentant Lene Kjøren Lefstad. Nestleder Ann Sølvi Valås Myhr, Leder Ragnhild Kjøren Lefstad, kasserer Bjørg Lirhus Ree og vara Ragnhild Falch (Foto: Evelyn Willmann).

I tillegg til musikkopplæring tilbyr Laust & fast også opplæring i folkedans, og spelemannslaget har to egne danseinstruktører.

Danseinstruktører Elin Rottem og Bjørg Lirhus Ree (Foto: Evelyn Willmann)

Støtte
At det satses på folkemusikk og folkedans har også fått oppmerksomhet utenfor regionen.

– En stor nyhet for oss er at vi mottok 100.000 kroner i støtte for vårt arbeid med folkemusikk og folkedans i Skaun/Orkdal/Trøndelag, forteller Lefstad.

Bakgrunnen for tildelingen er at FolkOrg, organisasjon for folkemusikk og folkedans, i perioden 2017-2020 har mottatt midler fra Dextra Musica – et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB.

Under avsparket for prosjektene i rekrutteringssatsingen i FolkOrg, sa prosjektansvarlig  Eline Moe Melgalvis fra Dextra Musica følgende:

Det er viktig for oss å være med på å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres på rekruttering til folkemusikken og folkedansen. Vi gleder oss til å følge denne satsinga fremover.

Ønsker du å vite mer om spelemannslaget kan du kontakte Sturla på felespiller.no

Annonse