Flertall for Skaun som egen kommune

Kommunestyremøte 21.06.16

Kommunestyret under behandlingen av kommunereformen (KommuneTV)

Kommunestyret i Skaun vedtok i ettermiddag at Skaun skal bestå som egen kommune med 13 mot 10 stemmer

Det var stor debatt om hvordan resultatene fra folkeavstemningen skulle tolkes, og blant annet Erik Fenstad (H) argumenterte med at det var et flertall i Skaun som ønsket en eller annen form for sammenslåing.

Asbjørn Leraand (Ap) påpekte at man må ha respekt for at man kan ha ulike syn på hvordan resultatet kan tolkes. Siri Grøttjord (Ap) poengterte av innbyggerne i Skaun fikk tre likeverdige alternativer å stemme over.

Nå blir det opp til fylkesmannen om hun vil godta vedtaket fra Skaun kommune, og siste instans om regjeringen vil godta dette.