Minneord over Bjarne Saltnes

Bjarne Saltnes - fra 1.mai i 2012, da han fikk utdelt gullmerke fra Arbeiderpartiet (Foto: Privat)

Bjarne Saltnes – fra 1.mai i 2012, da han fikk utdelt gullmerke fra Arbeiderpartiet (Foto: Privat)

Innspill fra: Skaun Arbeiderparti

Bjarne Saltnes døde 16. mai på Rossvollheimen i Børsa 82 år gammel. Med Bjarne sin bortgang er en samfunnsborger gått bort.

Bjarne var født i Buvika og vokste opp i Hammerdalen sammen med 3 søsken, ei søster og 2 brødre. En bror, Leif lever og er bosatt i Sokna i Buskerud (Ringerike). Foreldre var møllearbeider Lars Saltnes og husmor Elida Brobak.

Bjarne ble tidlig opptatt av samfunnet rundt seg. I 1950 som 16-åring ble han medlem i Arbeidernes Ungdomsfylking og allerede som 17-åring ble han valgt til leder av Buvik idrettslag.

Etter framhaldsskole i Buvika og yrkesskole i Trondheim på tømrerlinja begynte Bjarne å arbeide som tømrer på ulike anlegg. I 1964 ble han tilsatt hos I. C. Piene på Mølla i Buvika, der han var til han ble pensjonist i 1997.

Bjarne var gift med Anny født Fjellvær. De fikk ingen barn sammen, men var mye reserveforeldre for tante og onkelbarn. Bjarne var en friluftsmann, og ofte med utgangspunkt i hytta på Oppdal tok han tante og onkelbarn med ut i naturen og opp på de fleste topper. Han var og medlem Trondheimsregionens Friluftsråd fra 1980-1987.

Mange av oss kjente Bjarne som politikeren og samfunnsdebattanten. Allerede i 1955 som 21-åring ble han medlem av Buvik herredsstyre, der han satt fram til kommunesammenslåinga med Børsa og Skaun herreder til nåværende Skaun kommune. I kommunestyre for Skaun satt han fram til 1991 og Bjarne var ordfører i Skaun fra 1972 til 1975 og fra 1984 til 1987.

I 3 perioder fra 1977 og til 1989 var Bjarne vararepresentant til Stortinget og møtte på Stortinget tilsammen mer enn 1 år.

Bjarne var medlem i Arbeiderpartiet i mer enn 50 år, og fikk både gullnål og hederstegn. Han fikk også Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1991.

Bjarne Saltnes-som ordfører

Bjarne Saltnes fra sin tid som ordfører i Skaun (Foto: Privat)

I tillegg til å være politisk engasjert var han opptatt av arbeidsplassen i Mølla. Han ble medlem i NNN forbund i 1957 og mottok LO’s 40 års nål. Han var leder av Møllearbeidernes forening Buvika fra 1977 til 1986. Han var også leder i LO i Sør-Trøndelag og LO i Gauldalen samt tillitsvalgt i NNN på flere nivå.

Han satt som medlem Styret for J.C. Piene & søn A/S/Stormøllen A/S fra 1972 til 1994.

Bjarne var alltid opptatt av å få til en diskusjon, enig eller uenig var uvesentlig. Det viktigste var å høre andres meninger. Han var fast på Arbeiderpartiets 1. mai markeringer på Tangen i Buvika. Han deltok ofte på Buvik pensjonistforening sin tirsdagskaffe og han hadde alltid synspunkter om samfunnet. Bjarne var veldig engasjert. Han var glad i sang og musikk og var gjerne med i allsangen. Generelt kan vi karakterisere Bjarne som en blid person.

Det siste år Bjarne levde var han på Rossvollheimen i Børsa. Kona Anny var gått bort allerede i 1988. Mens han var på Rossvollheimen hadde han bedt om en samtale med nåværende ordfører, og ordføreren refererte til en god og lang samtale der Bjarne hadde gitt uttrykk for sine meninger. Samfunnsopptatt til det siste.

Vi besøkte Bjarne på Rossvollheimen 1. mai i år og ga han ei rose og 1. mai merket. Det ble vårt siste møte med Bjarne.

Takk for innsatsen for solidaritet og rettferdighet.

Skaun Arbeiderparti/Buvik Arbeiderlag