ELDRES DAG I SKAUN 2017

(t.v) Birger Paulsen. (ø.h) Dansere fra Skaun Seniordans. (n.h) Sturla Eide med to elever fra kulturskolen.

(t.v) Birger Paulsen. (ø.h) Dansere fra Skaun Seniordans. (n.h) Sturla Eide med to elever fra kulturskolen.

Eldrerådet i Skaun kommune markerte Eldres dag i Børsa samfunnshus søndag 1. oktober. Det ble et arrangement med variert program.

Innspill av: Eivind Stende

Fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke ønsket velkommen. Hun var blant annet innom årets tema for Eldres dag som er «Ta steget inn i framtida: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltaking frå dei eldre i samfunnet»

Skaun Musikkorps blåste i sine messinginstrumenter med kjente og dansbare toner.

Skaun musikkorps

Skaun Musikkorps

FNs bærekraftsmål
Denne gangen hadde Eldrerådet invitert en representant for FN-sambandet i Trondheim, Tor Arne Alseth. Han gjennomgikk kort det arbeidet som FN-sambandet utfører, bl a mye informasjon til skoler. FN har 17 bærekrafts mål, det vil si Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekrafts målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Representant for FN-sambandet i Trondheim, Tor Arne Alseth.

Representant for FN-sambandet i Trondheim, Tor Arne Alseth.

FNs bærekrafts mål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og over 7 millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse: Bærekrafts mål nummer 1 er å utrydde fattigdom, mål nummer 2 er å utrydde sult, videre god helse og god utdanning, m fl.

Deretter var det Kulturskolen sin tur. Sturla Eide er lærer på Kulturskolen i Skaun. Han hadde med seg felespillere. De spilte både moderne og litt klassisk. Sang ved Vebjørn Bugge, mens Johanne Jensen både sang og spilte piano og Lene Wold spilte klarinett.

Sturla Eide med felespilere.

Sturla Eide med felespilere.

Etter mat og loddsalg var det Edle Sandøy, fysakkoordinator i Skaun kommune og Birger Paulsen, utøvende aktivitør, sin tur til å fortelle om Sterk og Stødig, det å holde seg aktiv. Skaun Seniordans danset tre danser, og viste i praksis hvordan det er å holde seg i form. Siste underholdningsprogram var Segtetten fra Leinstrand, som bl a har lærere ved Kulturskolen i Skaun kommune i koret, Hege og Trine Segtnan.

Segtetten.

Segtetten.

Loddtrekningen gjekk greit og raskt og til slutt var det lærer Håkon Ruud, fruktdyrker, omtalt i Søra på lørdag 30. september, som vant fruktkorga.

Takk til Skaun Musikkorps for meget god hjelp til arrangementet.


Flere bilder:

Lene Kvam spiller klarinett

Lene Kvam spiller klarinett.


Vebjørn Bugge synger og Trine Segtnan ved piano.

Vebjørn Bugge synger og Trine Segtnan ved piano.


Hege Segtnan. lærer på Kulturskolen og med i Segtetten.

Hege Segtnan. lærer på Kulturskolen og med i Segtetten.