1. Mai i Buvika

Buvik og Viggja Musikkorps

Buvik og Viggja Musikkorps

Tradisjonen tro markerte Skaun Arbeiderparti 1. mai på Tangen i Buvika

Innspill fra: Eivind Stende

Audun var kommet hjem

Audun var kommet hjem

Dagen startet med musikk fra Buvika og Viggja musikkorps og flaggheising og frokost.

Dagens tale var denne gangen ved Buvikas egen «sønn» Audun Otterstad. Han startet med en gjennomgang av samfunnsutviklingen gjennom 1900-hundretallet. For framtida hadde han tre punkter som han mente det måtte være riktig å konsentrere seg om.

  1. Helsereformen. Audun mente blant annet at alle skoleelever måtte få et varmt måltid, og at kunnskapsreformen må jevne ut sosial skillelinjer.
  2. Fagarbeiderløft. Det er i dag 8000 elever som ikke har læreplass. Her må samfunnet bidra. Norge trenger håndverkere og her må alle medvirke til å få flere læreplasser.
  3. Industrieventyr for Norge. Norge har tidligere vært dyktige til å nytte elver og fosser til å skaffe fornybar energi. Det må være mulig å doble den fornybare energien i Norge, blant annet ved oppgradering av eksisterende kraftverk og ved å bygge ut vindkraft offshore.
Sara Shafighi fra AUF

Sara Shafighi fra AUF

Sara Shafighi fra AUF holdt appell. Hun snakket om solidaritet, at det det er 1 milliard i verden i dag som er fattige. 50 millioner sulter, 50 millioner er uten skolegang og 1 milliarder er uten reint vann.  Som en sammenligning nevnte hun at det i dag brukes 80 milliarder i året på parfyme.

Therese Fjellheim fra Rødt holdt også appell. Hun tok også utgangspunkt i neste-solidaritet.  Hun nevnte at enkelte land setter fyr på kornet for å holde prisnivå oppe, enda det er mangel på mat i verden. Hun snakket også en del om flyktninger og innvandrere de utfordringer som er innen dette området, og at vi må møte flyktningene med toleranse og sørge for at de blir integrert i samfunnet.

Med hilsen
Eivind Stende – For Skaun Arbeiderparti