Kultur


Spesielle fotografier

På onsdag kommer Ellinor Bustad til Skaun Rådhus, og viser fram en del av bildene hun har laget, og forteller litt om hvordan hun komponerer dem.