Møllearbeidere hedret

MoellearbeidereDette bildet ble tatt i forbindelse med en merkeutdeling i Møllearbeidernes Fagforening i Buvika sist på 1970-tallet  det kan ha vært i 1979 (Foto: Jørund Leraan).

Høytideligheten foregikk på Høibakken, som tidligere var foreninges «ferie- og fritidssted». Det ble delt ut merker for 25 og for 40 års medlemskap, eventuelt også for 50 års medlemskap. Videre ble møllearbeidere som hadde sluttet på mølla siden siste «merkesamling» takket av med blomster.

På bildet ser vi foran fra venstre Peder Hammertrø, Jon Bjørnstad, Rasmus Sæther, Olaf Paulsen, Ole «Litjhåggån» Leraand, ukjent, Bernt Leraan, Reinert Meistad, Johan Kvernberg og Margido Jektvik.
Bak fra venstre Bjarne Saltnes, Ingebrigt Onsøien, Jens Hovin, Lars Hammer, Einar Hammer, Alfred Knudsen, Arne Fjellvær, Ole Steinvik, Lars Saltnes, Johan Øwre, Fredrik Hammer, Johan Paulsen, Olaf Kvernberg, Jarle Langmo, Aksel Tangvik, Olaf Jektvik, Bjarne Onsøien, ukjent.