Siri Grøttjord gjenvalgt som leder i Skaun Ap

Leder i Skaun Ap, Siri Grøttjord. Her med et bilde av landsfaderen, Einar Gerhardsen

Leder i Skaun Ap, Siri Grøttjord. Her med et bilde av landsfaderen, Einar Gerhardsen

Ved årsmøtet for Skaun Arbeiderparti 2017 ble Siri Grøttjord gjenvalgt som leder

Tekst og foto: Eivind Stende

Nye i styret er Marit Rossvold Ness fra Børsa og Viggja Arbeiderlag som nestleder, og Steinar Arvid Johnsen fra Skaun Arbeiderlag som styremedlem. Ellers fortsetter Eivind Stende som sekretær, og Georg Heggelund som kasserer, begge fra Buvik Arbeiderlag.

Det var vanlige årsmøtesaker, og årsmøtet behandlet og fattet vedtak i 7 forslag. Forslagene handlet om Fattigdomsbekjempelse, Ren energi, Bioenergi, Forbrukslån, FV 802 fra Valset bru til Lereggen, Arbeid for alle og særskilt på å få unge arbeidsledige i arbeid og til slutt et internt organisasjonsvedtak.

Inge Haukvik deltok på årsmøtet og han fortalte litt om sine samlinger gjennom et langt liv og spesielt at han hadde samlet på bøker om Arbeiderbevegelsen og på grammofonplater.  Dette i tillegg til hans enorme samling av Prøysen effekter som han har på Snøfugl gård i Buvika.  Alle som var tilstede på årsmøtet fikk en bok og en grammofonplate av den gamle sorten.  Meget generøst av Inge Haukvik og tusen takk.

Inge Haukvik presenterte arbeidssanger, og hadde med seg både grammofonplater og bøker.

I tillegg til årsmøtesakene var det 2 foredragsholdere og en appellant:

Ordfører i Klæbu Kirsti Tømmervold holdt et meget interessant og velformulert foredrag om «KLÆBU – Beste bygda i byen». Foredraget var relatert til valget i 2015 og hvordan Arbeiderpartiet fikk ordføreren i Klæbu. Kirsti fortalte også om arbeidet som førte til at Klæbu og Trondheim nå skal slås sammen til en kommune. Kirsti Tømmervold la til grunn en god strategi: du må ha en plan for å nå et mål som er basert på: Åpenhet, Gode relasjoner/tillitt og Raushet.  Dette er noe vi alle bør ha i tankene ved framtidige valg.

(f.v) Leder for Skaun Ap, Siri Grøttjord takker ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold (Ap) for interessant et foredrag.

(f.v) Leder for Skaun Ap, Siri Grøttjord takker ordføreren i Klæbu, Kirsti Tømmervold (Ap) for et interessant foredrag.

Valgkampmedarbeider Lars Johan Strand Vitsø, STAP orienterte om Valgkampen 2017, og Gaute Skjervø, ungdomskandidat i Nord-Trøndelag holdt en kort appell.