1. mai arrangement med Audun Otterstad

Audun Otterstad2

Audun Otterstad (Ap)

Tradisjonen tro blir det 1. mai arrangement på Tangen i Buvika

Buvik og Viggja Musikkorps deltar, og det blir flaggheising kl. 0900 med påfølgende frokost.

Det er Eivind Stende i Skaun Arbeiderparti som opplyser om dette til SkaunNytt

Sara Shafighii

Sara Shafighii (AUF)

Hovedtaler i år er Audun Otterstad i fra Buvika. Han har i mange år vært aktiv AUF-er, og ble med i Sør-Trøndelags fylkesting i 2011. Ved Stortingsvalget i 2013 ble Audun nominert på 5. plass og etter valget har han vært 1. vararepresentant til Stortinget. Han har møtt en rekke ganger på Stortinget disse årene siden valget. Når Audun ikke er på Stortinget, jobber han for Arbeiderpartiet i Trondheim.

AUF vil også være representert i Buvika, denne gangen med Sara Shafighi fra Sør-Trøndelag AUF, Sara vil holde en appell.

Therese Fjellheim

Therese Fjellheim (Rødt)

Rødt er også på plass og Therese Fjellheim vil ha appell.

Etter arrangementet på Tangen er det solidaritetsgudstjeneste i Buvik kirke.

Det er Skaun Arbeiderparti som står for arrangementet, og de opplyser at alle er velkomne til å være med både på Tangen og i Buvik kirke.