– Skolen har betydd mye for samfunnsutviklinga i Skaun (Video)

Arnold Bakken ble intervjuet av Øystein Syrstad under Kulturfestivalen Kristin på Husaby.

Fredag 28. juni lanserte Arnold Bakken (96) sin nye bok «Skolen i Skaun gjennom 150 år». Boka er samtidig en jubileumsbok for Skaun ungdomsskole, som fyller 50 år i år. Bakken er tidligere rektor ved Skaun ungdomsskole, og har forfattet flere bøker tidligere.

Av Gunnar Reitan

Dagen etter boklanseringa stilte Bakken opp til intervju under Kulturfestivalen Kristin på Husaby. Fra markeds-scenen på Venn fortalte han litt om hvordan boka ble til, og litt skolehistorie i fra Skaun. Intervjuet ble utført av Øystein Syrstad, og du kan se filmopptak av intervjuet, i sin helhet, nederst i artikkelen.

Bygdestrid
Under intervjuet ble det blant annet klart at den årelange bygdestriden mellom Børsa og Buvika fikk en betydning for skoleutviklingen i Skaun. Utviklingen av skolesystemet generelt påvirket også hvordan samfunnet i Skaun utviklet seg, både med tanke på samfunnstruktur, ungdom og arbeidsliv.

– Skolen har betydd mye for samfunnsutviklinga i Skaun, sier Bakken.

Stor historiekunnskap
Bakken har vært involvert i skolesystemet i Skaun, helt siden de første årene etter krigen, og han var også med på starte Skaun ungdomsskole som rektor, i 1969. Det er derfor en mann med stor skoleerfaring, i fra Skaun, som nå har skrevet bok.

– Dette er en mann med stor historiekunnskap, sier ordfører Jon P. Husby (Sp).

Arnold Bakken, Øystein Syrstad og ordfører i Skaun, Jon P. Husby.

Viktig historiefortelling
Husby var en del av det teamet som stod bak bestillingen av boka for Skaun kommune, og boka er også et samarbeid mellom Bakken og Skaun Historielag.

Husby framhevet at denne boka er en viktig og unik historiefortelling om Skaun, for ettertida.

Per Aage Estenstad ytterst til høyre.

Med seg på laget hadde Bakken også med seg Per Aage Estenstad, som bidro med bildemateriale og særskilt tok for seg den nyere skolehistorien i Skaun. Begge to ble tilbørlig takket av med blomster for innsatsen med boka, og seansen ble avsluttet med en egen boksignering etter intervjuet.

Video: